Akreditovaný kurz
pro sbormistry a hudebníky 2013

Vážení přátelé,

Krajská knihovna v Pardubicích získala na léta 2012-2014 další akreditaci pro organizování kurzů sbormistrů. Proto oddělení regionálních a kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích nabízí další akreditovaný vzdělávací program určený učitelům hudební výchovy na ZŠ, SŠ a učitelům hudby na ZUŠ se zaměřením na práci s pěveckým sborem dětí i dospělých , popř. sbormistrům s krátkou sbormistrovskou praxí.

Partnerem akce je Unie českých pěveckých sborů. Odborným garantem kurzu je MgA.a Mgr. Marek Valášek, Ph. D., sbormistr, dirigent a pedagog Pražské konzervatoře a PedF UK Praha.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

V roce 2013 proběhne 2. tematický okruh, který je určen k doplnění odbornosti neprofesionálních sbormistrů. Absolventi kurzu obdrží na závěrečné lekci absolventské osvědčení.

Místo konání: Semináře a dílny budou probíhat v Pardubicích v Domě hudby (budova Konzervatoře).

CENA

Kurzovné: 2 000,- Kč (5 sobotních lekcí)
Cena jednotlivé lekce: 500,- Kč

Učitelé mohou na základě udělené akreditace MŠMT (č.j. 28254/2011-25-637) požádat vysílající organizaci o proplacení vložného.

Zaplatit můžete od 2. ledna 2013 buď osobně na našem pracovišti v Domě hudby (1. patro, č. 219, ) nebo složenkou na účet KK v Pardubicích (č. účtu na přihlášce), popř. Vám můžeme vložné fakturovat na základě Vámi uvedených fakturačních údajů.

PŘIHLÁŠKY

Závazné přihlášky přijímáme na níže uvedených adresách do 31. ledna 2013. Na základě této přihlášky zašleme e-mailem do 15. 2. 2013 již konkrétní podrobné informace k organizaci i programu 1. lekce.

V průběhu roku lze přihlásit posluchače po konzultaci s organizátory na níže uvedené e-mailové adrese.

> PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ <

KONTAKTY

Další potřebné informace rádi sdělíme na tel. 466 531 252 nebo na e-mailové adrese b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

Adresa: Krajská knihovna, Sukova tř. 1260, 530 01 Pardubice


HARMONOGRAM KURZU

Sobota 23. 2. 2013 v 9.00 - 14.00 hod.

1. Základy dirigentské techniky II.
Lektor: MgA. Jaromír M. Krygel

Sobota 23. 3. 2013 v 9.00 - 14.00 hod.

2. Zdravé dirigování
Lektor: PaedDr. Dana Ludvíčková, Mgr. Alice Hamáčková Pernicová

Sobota 21. 9. 2013 v 9.00 - 14.00 hod.

3. Organizace sborového života
Lektor: Mgr. Karel Štrégl

Sobota 19. 10. 2013 v 9.00 - 14.00 hod.

4. Sborová tvorba II.
Lektor: PhDr. Mgr. Vladimír Kulík

Sobota 23. 11. 2013 v 9.00 - 14.00 hod.

5. Metodika práce s hlasem – (seminář a praktická dílna)
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph. D.